Bestilling av nettleigeavtale

Skjema nedanfor skal nyttast for bestilling av nettleigeavtale med SkiakerNett.

Opplysingar frå skjema vert nytta vidare i vårt kundesystem.

Skjema for bestilling og/eller oppseiing av nettleige i PDF-format:

Skjema for bestilling av nettleige:
Anleggs-/målepunktopplysningar
Type kunde (Privat eller næring)
Kundeopplysningar
Eigeforhold
Ønskjer du faktura på e-post? (Faktura vert sendt til oppgjeven e-postadresse.)
Ønskjer du eFaktura?
Skal faktura sendes til annen adresse?
Tilleggsinformasjon/merknad
* obligatorisk informasjon