Installatørar

Inntak

SkiakerNett benytter seg av REN-standard som grunnlag for utførelse av alle typer inntak. SkiakerNett sitt distrubusjonsnett endar i tilkoblingsskåpet på utsida av installasjon.

Nb! Kortslutningsvernet i tilkoblingsskap er anleggseigars ansvar. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Installatørmelding

Skal du/dykkar utføre installasjonsvirksomhet i Skjåk, da må du registrere bedriften din på https://www.elsmart.com.

Tilknytning og størrelse på overbelastningsvern

Kostnad ved tilknytning vil være avhengig av valgt sikringsstørrelse. Ta kontakt med energiverk eller installatør for pris for nye anlegg og justering av sikringsstørrelser.