NETTLEIGEPRISAR FRÅ 1. JANUAR 2023

Ingen endring i prisane utenom statlege avgifter frå 2022 til 2023.

Alle anlegg vert avrekna etter same tariff med følgande unntak/tilleggvilkår

For privatkundar (inkl statlege avgifter)

Fastbeløp

kr. pr. år2687,50
Effektleddkr/kWh pr. mnd.43,75

Energiledd

øre/kWh
Sommarøre35,74
Vinterøre38,86
Periode 1.1.2023 t.o.m. 31.3.2023øre30,51

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Avgift til energifondet (Enova) 1,25 øre/kWh og forbruksavgift er inkludert i energiprisen.

Forbruksavgift frå 01.01.2023 t.o.m. 31.3.2023 er 11,45 øre/kWh

Forbruksavgift f.o.m. 1.4.2023 er 19,80 øre/kWh.

Alle prisane er oppgjeve inkl. 25% meirverdiavgift.

For næringskundar (ekskl. statlege avgifter)

Fastbeløp

kr. pr. år*2950,00
Effektleddkr/kWh pr. mnd.
Fyrste 100 kWkr.35,00

Neste 100 kW

kr.25,00
Neste 200 kWkr.20,00
Over 400 kWkr.12,00
Energileddøre/kWh
Sommarøre

11,75

Vinterøre14,25
Statlege avgifterøre/kWh
Forbruksavgift ordinær sats 01.01.23 t.o.m. 31.3.2023øre

9,16

Forbruksavgift ordinær sats f.o.m. 01.04.23øre15,84
Forbruksavgift redusert satsøre

0,546

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

* Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.