Graf
Graf fra "mi side"


MI SIDE

På "Mi side" kan du administrere ditt kundeforhold hjå oss, finne fakturaer og fylje med på strømforbruket. Dine verdiar vert henta inn og registrert hjå oss kvar natt, det vil si at du får sett dagens forbruk i morgon. Logg inn på MI SIDE med mobilnummer og få tilsendt kode på SMS, eller registrer deg med kundenummer, målernummer og e-post for å opprette bruker til epost innlogging.

STRØMFORBRUK

Dersom du tykkjer at strømforbruket ditt er for høgt, kan du sjekke om varmekablar og/eller varmeomnar står på. Vi brukar mest strøm til oppvarming av bustad samt varmtvatn. Oppvarmingskjelder står på døgnet rundt, mens f.eks. komfyren vert brukt færre timar (sjølv om den har eit høgt forbruk når den er i bruk). Ellers går det strøm til belysning og elektriske artiklar. Komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er av dei elektriske artiklane som dreg mykje strøm.

HOVUDSTRØMSBRYTAR

Slå aldri av hovudstrømsbryter! Den må vere på, for at vi skal kunne hente inn målerverdiar. Skal du stenge hytta for vinteren, kan du heller slå av alle sikringane, men aldri hovudstrømsbrytaren.