TENESTER OG UTSTYR

TREFELLING

SkiakerNett bistår grunneigarar med trefelling dersom det er fare for skade på vårt strømnett. Ta kontakt ved felling av tre nærare enn 30 meter frå våre høgspentliner eller lågspentliner.

Er du uheldig og feller tre på ei av våre liner skal du ikkje prøve å fjerne det sjølv, men raskt ta kontakt på 612 13 810. Trefelling langs høgspentliner kan vere livsfarleg. Skader på line kan medføre erstatningsansvar.

Tre som vert felt av hensyn til personsikkerheit og leverings-sikkerheit vert kosta av SkiakerNett. Tre som vert felt etter ønskje frå grunneigar, vert fakturert etter gjeldane pris.

KABELPÅVISNING

Kabelpåvising før graving er viktig for å unngå skader og strømbrot. Påvising av SkiakerNett sine strømkablar er gratis dersom vi får melding om dette 5 dagar før gravinga skal skje. Ta kontakt på tlf.: 612 13 810, post@skiakernett.no eller bruk skjemaet under. Spør fyrst, grav etterpå! Skader på kablar kan medføre erstatningsansvar.

For påvising av andre sine kablar (interne kablar) vert kunden fakturert etter gjeldane pris.

Prisoversikt utleige av utstyr

TimeleigeDagleige
Aggregat1400,- 
Tilhengarar, ATV, snøskutarar250,-750,-
Gravemaskin u/sjåfør400,-1200,-
Lastebil med kran, truck, traktor, gravemaskin m/sjåfør (07:30-15:00)935,-

Alle prisar er oppgjeve eks. mva.  Alt av utstyr må fyllast opp med drivstoff før levering.

Prisoversikt tenester

Prisar er pr. time

07:30-15:0015:00-21:0021:00-07:30
Timepris energimontør700,-1050,-1400,-

Timepris driftsingeniør

800,-1200,-1600,-
Timepris Trefelling700,-1050,-1400,-
Timepris Kabelpåvising700,-1050,-1400,-
Frakopling og tilkopling2800,-

Alle prisar er oppgjeve eks. mva.

Gebyr
Stenging eller påkopling2000,-

det er ikkje mva på gebyr.

Kontakt skjema
* obligatorisk informasjon