Velkomen til SkiakerNett

SkiakerNett AS er det nye namnet på nettselskapet til Skjåk Energi.

Du finn oss lengst vest i Ottadalen. Vi er lokalisert i Bismo og er eit kommunalt aksjeselskap eigd av Skjåk kommune.

Vi står for drift og vedlikehald av strømnettet i Skjåk kommune, samt delar av tunnelanlegga på riksveg 15 mellom Skjåk og Stryn - som ligg i Stryn. Vi har også nokre abonnentar som ligg i Lom kommune (v/ysteriet og på Ramstadstrond).
Avstanden mellom ytterpunkta i konsesjonsområdet (Skjåk kommune) er ca. 85 km. Vi syrgjar for strøm til ca. 2100 abonnentar.

Mi side

På mi side kan du administrere ditt kundeforhold hjå oss, finne fakturaer og følgje med på strømforbruket.

Logg inn med mobilnummer og du får tilsendt passord på SMS.

Bestill nettleige

Nettleige er det kunden må betale for å vere knytta til strømnettet og for å få transportert strømmen fram til huset. Her kan du bestille nettleigeavtale hjå SkiakerNett.

Solceller og Plusskunde