Driftsmeldingar og feil

Driftsmeldingar og feil

Sted Dato Tid

Strømbrot Framrusten - Grotli - Tunnelanlegg

23.03.2023

11:10 - 13:50

13:50 - Alle skal ha fått tilbake strømmen. Om du ikkje har fått tilbake strømmen ring vakt telefon: +47 612 19 100

11:17 - Vi har funnet feilen og nettet vil være oppe om ca. 20 minutter.

11:10 - Strømmen er burte på strekningen Framrusten til tunnelanlegg på fjellet. Vi jobbar med saka!

Laster inn data...