NETTLEIGEPRISAR FRÅ 1. JANUAR 2023

Ingen endring i prisane utenom statlege avgifter frå 2022 til 2023.

Alle anlegg vert avrekna etter same tariff med følgande unntak/tilleggvilkår

For privatkundar (inkl statlege avgifter)

Fastbeløp

kr. pr. år2687,50
Effektleddkr/kWh pr. mnd.43,75

Energiledd

øre/kWh
Sommarøre35,74
Vinterøre38,86
Periode 1.1.2023 t.o.m. 31.3.2023øre30,51


Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Avgift til energifondet (Enova) 1,25 øre/kWh og forbruksavgift er inkludert i energiprisen.

Forbruksavgift frå 01.01.2023 t.o.m. 31.3.2023 er 11,45 øre/kWh

Alle prisane er oppgjeve inkl. 25% meirverdiavgift.