Søknad om strøm til nytt anlegg
Kundeinformasjon
Type anlegg
Dersom du ynskjer jordkabel må det gravast ei grøft frå tilkoplingspunktet og fram til bygningen
Installatør
Tidspunkt for ferdigstilling
Merknad / tilleggsinformasjon
* obligatorisk informasjon