Nettleige 01.01.2024

Nettleige er prisen SkiakerNett AS tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar.

Kundar med årsforbruk under 100 000 kWhEkskl. mvaInkl. mva

Energiledd

14,0017,50

øre/kWh

Fastleddet er basert på snittet av dei 3 timane de brukar mest straum i månaden. Dei 3 timane er tatt frå 3 ulike dagar i løpet av månaden. Dei kan difor vere på ulike trinn frå ein månad til ein annan.

Under ser de pristabellen for fastleddet i 2024.

Fastledd

Trinn - i kW

Ekskl. MVA

Inkl. MVA

0 til 2 kW256,0320,0

kr/mnd

2 til 5 kW320,0400,0kr/mnd
5 til 10 kW

400,0

500,0kr/mnd
10 til 15 kW499,2624,0kr/mnd
15 til 20 kW623,2779,0kr/mnd

20 til 25 kW

720,0900,0kr/mnd
25 til 50 kW971,21 214,0kr/mnd
50 til 75 kW1 212,01 515,0kr/mnd
75 til 100 kW1 512,81 891,0kr/mnd
100 til 150 kW1 888,82 361,0kr/mnd
150 til 200 kW2 000,02500,0kr/mnd
200 + kW2 500,03 125,0kr/mnd

Statlege avgifter

Ekskl. MVAInkl. MVA
Forbruksavgift (01.01 - 01.04)9,5111,89øre/kWh
Forbruksavgift (01.04 - 01.01)16,4420,55øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats**0,580,725øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh

Enova Næring

8001000kr/år


* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33