Vatningsanlegg næringskundar

Ekskl. mva

Fastledd Næring

2150 kr/år

Energiledd Næring

14,25 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.01.2024 – 01.04.2024)

9,51 øre/kWh

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

16,44 øre/kWh

Enova Fastbeløp

800 kr/år

Meirverdiavgift

25%

Faktureringsvatale

Kvartal


Vatningsanlegg privatkundar

Inkl. mva.

Fastledd

2 687,5 kr/år

Energiledd

17,81 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.01.2024 – 01.04.2024)

11,89 øre/kWh

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

20,55 øre/kWh

Enova Energi

1,25 øre/kWh

Meirverdiavgift

25%

Fakturerings avtale

Kvartal