Vatningsanlegg næringskundar

Ekskl. mva

Fastledd 

2150 kr/år

Energiledd sommer (01.05 - 01.10)11,75 øre/kWh

Energiledd vinter (01.10 - 01.05)

14,25 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.01.2024 – 01.04.2024)

9,51 øre/kWh

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

16,44 øre/kWh

Enova Fastbeløp

800 kr/år

Meirverdiavgift

25%

Faktureringsvatale

Kvartal


Vatningsanlegg privatkundar

Inkl. mva.

Fastledd

2 687,5 kr/år

Energiledd sommer (01.05 - 01.10)14,69 øre/kWh

Energiledd vinter (01.10 - 01. 05)

17,81 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.01.2024 – 01.04.2024)

11,89 øre/kWh

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

20,55 øre/kWh

Enova Energi

1,25 øre/kWh

Meirverdiavgift

25%

Fakturerings avtale

Kvartal