Strømstøtte ordning på grunn av høg strømpris


Gjennomsnitt timespot for måned (Område NO3)

Øre/kWh eks. mva.

Strømstøtte øre/kWh
Februar 202348,650,00
Januar 202369,610,00
Desember 2022181,53125,47
November 202263,770,00
Oktober 202235,970,00
September 202275,295,95


Støttesatsen er ein prosentdel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh eks. mva. og gjennomsnittsprisen pr månad på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent frå og med september 2022.


Gjennomsnitt timespot for veke (Område NO3)

Øre/kWh eks. mva. Påslag kjem i tillegg 

12/202353,77
11/202357,11
10/202387,22
9/202333,67
8/202352,66
7/202343,37

6/2023

32,99
5/202369,87
4/202340,80
3/202385,81
2/202393,99
1/2023105,69
52/202256,73
51/2022135,77
50/2022312,76
49/2022301,54
48/2022336,60

NB! Det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjeld. Det er IKKJE kva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordninga er uavhengig av kva strømavtale kunden har.

Les mer om ordninga på NVE sine informasjonssider: