Vatningsanlegg næringskundar

Ekskl. mva

Fastledd 

2150 kr/år

Energiledd sommer (01.05 - 01.10)15,75 øre/kWh

Energiledd vinter (01.10 - 01.05)

17,25 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

16,44 øre/kWh

Enova Fastbeløp

800 kr/år

Meirverdiavgift

25%

Faktureringsvatale

Kvartal


Vatningsanlegg privatkundar

Inkl. mva.

Fastledd

2 687,5 kr/år

Energiledd sommer (01.05 - 01.10)19,69 øre/kWh

Energiledd vinter (01.10 - 01. 05)

21,56 øre/kWh

Statlege avgifter

Forbruksavgift (01.04.2024 – 01.01.2025)

20,55 øre/kWh

Enova Energi

1,25 øre/kWh

Meirverdiavgift

25%

Fakturerings avtale

Kvartal